Home » Silo reinigen

Silo reinigen Groningen

Of neem contact op via info@askjoost.nl

Wij zijn IKB PSB gecertificeerd!

Schimmelvorming

Voer dat tegen de wand van de silo is aangekoekt kan gaan schimmelen. Schimmels kunnen toxinen vormen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de technische resultaten. Daarom is periodieke controle en schoonmaak van de silo’s noodzakelijk. Een manluik in de silo is hierbij eigenlijk onmisbaar. Op deze manier kunnen wij een silo reinigen op de beste manier.

De mengvoerindustrie levert voer dat aan de kwaliteitseisen voldoet. Schimmels of schimmeltoxinen vormen daarin geen probleem. Op een veebedrijf kan echter alsnog schimmelgroei optreden in voer dat schimmelvrij of -arm is afgeleverd. Dit gebeurt vooral bij een hoge relatieve vochtigheid van de lucht tussen de voerdeeltjes en een hoge omgevingstemperatuur.

In een voersilo kan de relatieve vochtigheid plaatselijk hoog zijn door lekkage of door condensvorming als gevolg van grote temperatuurschommelingen in de buitenlucht. Door condensatie trekt water naar de wanden, waardoor het aankoeken en de schimmelvorming meestal daar beginnen. De groeiende schimmel produceert extra vocht, waardoor de schimmel zich verder kan uitbreiden.

Hierom reinigen wij silo’s

1. Gifstoffen

Als voer gaat schimmelen kunnen er gifstoffen (mycotoxinen) ontstaan. Zeer kleine hoeveelheden van deze mycotoxinen kunnen de technische resultaten van dieren al sterk negatief beÏnvloeden. Enkele veel voorkomende schimmelgeslachten zijn Fusarium, Aspergillus en Penicillium.

2. Besmetting

Besmetting met Fusarium vindt vaak al plaats tijdens de groei van het graan. Er zijn veel fusariurn-mycotoxinen, maar zearalenon en deoxynivalenol zijn de belangrijkste. Deze mycotoxinen kunnen bij vee leiden tot verminderde voeropname, verminderde groei en diarree. Ook ernstige vruchtbaarheidsproblemen zoals een verslechterde cyclus, een verhoogd percentage terugkomers, te vroeg werpen en embryonale sterfte kunnen het gevolg zijn.

3. Verminderde voeropname

De schimmel Aspergillus flavus produceert aflatoxinen, die in zeer kleine hoeveelheden leiden tot verminderde voeropname en slechtere groei. Voer en grondstoffen worden hier intensief op gecontroleerd.

4. Antibiotica

Daarnaast is het van belang dat het antibioticagebruik in de sector wordt gereduceerd. Als dieren schimmels eten worden ze niet alleen ziek, maar ook resistent tegen antibiotica.

5. Wetgeving

Het is niet alleen verstandig om regelmatig voersilo’s te controleren, maar ook verplicht om ieder jaar voersilo’s aan de binnenzijde te inspecteren en zo nodig te reinigen.

Het controleren van een silo is mogelijk door een manluik te monteren.

Voor pluimveebedrijven is het door het productschap IKB kip verplicht om voersilo’s te reinigen als er salmonella is aangetroffen in hun veestapel.

Uw silo laten reiningen?

Wilt een silo laten reinigen? of heeft u hulp nodig bij het reinigen laat het dan direct weten!

Hoe wij een silo reinigen

Robot

We zijn in het bezit van een robot die de silo vanuit de onderkant schoonmaakt.

Manluik

Hiervoor is wel een manluik vereist, tenzij de vijzel/onderkant van de silo 2 meter of hoger is.

Dit manluik kunnen wij voor u monteren. Hiermee kan de silo weer volledig lucht- en waterdicht afgesloten worden.

Reinigen

Eerst wordt de silo gespoeld, waarna we deze reinigen. Hierna is het mogelijk dat de silo ook gedesinfecteerd wordt. 

Tijdens het reinigen kunnen we de silo inspecteren op gebreken.

Drogen

Na deze handelingen wordt de silo gedroogd en weer op de goede temperatuur gebracht, zodat deze dezelfde dag weer gevuld kan worden.

Indien gewenst kunnen we ook de buitenkant van de silo reinigen.

Wat anderen van onze dienstverlening vinden!

Top bedrijf met zeer veel aandacht en passie voor de werkzaamheden die ze verrichten
Johan Kruiger

Professionele ondernemer met een persoonlijke touch. Bedrijf is ingericht met specialistische apparatuur voor het beste eindresultaat.
Egbert van der Es

Meer informatie nodig?

Neem dan contact op
met een van onze experts!

Bel direct

Voor vragen of het maken van een afspraak mag u ons altijd bellen.

Telefoonnummer: 06 22929239

E-mailadres

Voor vragen of het maken van een afspraak mag u ons altijd mailen.

E-mail: info@askjoost.nl

Contact